ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 003/03-03-2010
Προς:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πρόεδρο τμήματος κο Βαφείδη

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα
Αγαπητέ κύριε Βαφείδη
Στην πρόσφατη γενική συνέλευση του συλλόγου μας τέθηκε σε συζήτηση το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων όπως αυτά διαμορφώνονται από το πρόγραμμα των σπουδών και τις απαιτήσεις της αγορά εργασία. Διαβάζοντας το κείμενο που προτείνετε παρατηρούμε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για την βελτίωση και αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Ως σύλλογος αποφοίτων έχοντας υπ’ όψιν μας τις συνθήκες που επικρατούν στον επαγγελματικό χώρο, αλλά γνωρίζοντας και τους τομείς που δραστηριοποιούνται οι συνάδελφοι μας, σας παραθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν το κείμενο που προτείνετε ως σχολή και θέλουμε να συμπεριληφθούν στην τελική σας πρόταση.
1. Εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων-ταμιευτήρων καθώς και ενεργειακών συστημάτων-εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας.
2. Εμπλουτισμός ή/και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών και αδρανών υλικών με φυσικές ή και χημικές μεθόδους.
3. Γεωτεχνικές έρευνες (ερευνητικές γεωτρήσεις) και Γεωτεχνικές μελέτες (θεμελιώσεων οικοδομικών τεχνικών έργων, βελτίωσης υπεδάφους, οπλισμένων επιχωμάτων, προστασίας πρανών, σταθεροποίησης-αποκατάστασης κατολισθήσεων, στατικές πενετρομετρήσεις).
4. Έλεγχος εδαφών (δοκιμές κατάταξης εδαφών, τριαξονικές δοκιμές, δοκιμές διάτμησης , επί τόπου δοκιμές συμπύκνωσης) και έλεγχος αδρανών υλικών (δοκιμές καταλληλότητας αδρανών για σκυρόδεμα, δοκιμές καταλληλότητας αδρανών για ασφαλτομίγματα, δοκιμές καταλληλότητας αντιολησθηρών αδρανών).
5. Έλεγχος ασφαλτικών σκυροδεμάτων (έλεγχος ποσοστών ασφάλτου, προσδιορισμός χαρακτηριστικών Marshall).
6. Σκυρόδεμα (Μελέτες σύνθεσης, έλεγχος νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος, έλεγχος προσθέτων σκυροδέματος).
7. Μη καταστροφικούς ελέγχους υφιστάμενων κατασκευών σκυροδέματος (κρουσιμετρήσεις, έλεγχος βάθους ενανθράκωσης).
8. Δοκιμές πασσάλων (δοκιμαστική φόρτιση, δοκιμές ακεραιότητας).
9. Έλεγχο δονήσεων ανατινάξεων.
Ελπίζουμε τις προτάσεις αυτές να τις λάβετε υπ’ όψιν σας καθώς αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά πεδία όπου δραστηριοποιούνται οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων και γενικότερα θα πρέπει και το πρόγραμμα σπουδών να στραφεί σε θέματα που είναι πιο κοντά στην αγορά εργασίας ώστε οι απόφοιτοι να έχουν πιο πλήρες γνωστικό υπόβαθρο.
Στοιχεία επικοινωνίας:psmop@mail.gr 694 68 74 959

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Σταμούλης Σπυρίδων Κόλλιας Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: